zespol_radioterapii
Zespół Zakładu Radioterapii USK1 w Lublinie

Zakład Radioterapii USK1 nieustannie się rozwija i wdraża nowoczesne procedury, by oferować pacjentom onkologicznym najwyższej jakości świadczenia zdrowotne, czego dowodem jest między innymi kilkukrotne zwiększenie liczby stereotaksji czaszkowych i pozaczaszkowych w roku 2022.

Radioterapia stereotaktyczna jest wysokospecjalistyczną procedurą, która w niezwykle precyzyjny sposób umożliwia dostarczenie wysokiej dawki ablacyjnej do obszaru, w którym zlokalizowana jest pierwotna lub wtórna zmiana nowotworowa, przy zachowaniu dużego gradientu dawki, co wpływa na ochronę narządów krytycznych, czyli zdrowych organów znajdujących się w sąsiedztwie. Procedury tego typu mają zastosowanie między innymi w pierwotnych i wtórnych guzach mózgu, gruczolakach przysadki mózgowej, nerwiakach nerwu słuchowego, a także zmianach przerzutowych, np. w kościach, węzłach chłonnych.

W roku 2023 Zakład Radioterapii USK1 w Lublinie został doposażony w system ABC (ang. Active Breathing Coordinator) firmy Elekta – pozwala to na wdrożenie napromieniania na głębokim wdechu lub wydechu (technika DIBH – ang. Deep Inspiration BreathHold). Celem teleradioterapii z bramkowaniem oddechowym jest trwałe wyleczenie chorego lub zapewnienie długotrwałej kontroli miejscowej guza poprzez precyzyjne podanie określonej dawki promieniowania jonizującego na zaplanowany obszar w określonej fazie cyklu oddechowego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków ubocznych terapii. Metoda ta ma szczególne znaczenie u młodych chorych z rakiem piersi lewej. Podczas napromieniania na głębokim wdechu serce oddala się od ściany klatki piersiowej, co pozwala na ograniczenie dawki w tym organie krytycznym. Procedura DIBH jest także wykorzystywana w stereotaktycznym napromienianiu zmian nowotworowych zlokalizowanych w obszarach o dużej ruchomości oddechowej, np. zmiany przerzutowe lub pierwotne w płucach, wątrobie, czy nadnerczach.

Dzięki ścisłej współpracy z Kliniką Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku USK1 do szerokiej gamy oferowanych przez Zakład Radioterapii usług dołączyły w ubiegłym roku również procedury TBI (ang. Total Body Irradiation) oraz HBI (ang. Half Body Irradiation). TBI jest częścią składową kondycjonowania przed planowanym przeszczepem komórek macierzystych lub przeszczepem szpiku kostnego. Zabieg ten ma wpłynąć na organizm immunosupresyjnie, by zmniejszyć ryzyko odrzucenia przeszczepu. Wdrożono również nowoczesną metodę realizacji tej procedury techniką VMAT, co poprawia znacząco komfort i bezpieczeństwo pacjenta oraz skraca czas napromieniania. Z kolei procedura HBI polega natomiast na jednorazowym napromienieniu większego obszaru ciała celem uśmierzenia dolegliwości bólowych i szybkiej poprawy jakości życia chorych z masywnym rozsiewem choroby nowotworowej.

Pacjenci z chorobą nowotworową zlokalizowaną w obrębie miednicy są napromieniani z pełnym pęcherzem moczowym, co pozwala na ograniczenie dawki w narządach zdrowych, takich jak sam pęcherz moczowy i jelita. W Zakładzie Radioterapii USK1 dbamy o jakość i precyzję terapii sprawdzając objętość pęcherza pacjentów przed każdą podawaną frakcją za pomocą dedykowanego do tego celu ultrasonografu, który został zakupiony przez szpital w roku 2023.

Szczególną, unikatową procedurą realizowaną we współpracy z Kliniką Chirurgii Onkologicznej USK1 jest IOERT (ang. Intraoperative Electron Radiotherapy), czyli radioterapia śródoperacyjna z zastosowaniem Mobetronu firmy IntraOp. Dotychczas przeprowadzono tę procedurę w przypadku zaawansowanego miejscowo raka ogona trzustki, raka odbytnicy i raka piersi. Radioterapia śródoperacyjna zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej, a tym samym poprawia kontrolę miejscową w zaawansowanych przypadkach choroby nowotworowej trzustki lub odbytnicy, gdy marginesy resekcji guza mogą być wątpliwe. W przypadku raka piersi przeprowadzenie napromieniania śródoperacyjnego na obszar loży chirurgicznej umożliwia uniknięcie błędu geograficznego.

Kompleksowe leczenie onkologiczne w Zakładzie Radioterapii dopełnia stosowanie dozymetrii in vivo, czyli możliwość sprawdzania realnej dawki dostarczanej pacjentowi podczas seansu terapeutycznego.

Bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność terapii pozostaje zawsze w centrum działań personelu medycznego Zakładu Radioterapii, który stale się szkoli i chętnie podejmuje wyzwania terapeutyczne.

Aleksandra Kozłowska – Kierownik Zakładu Radioterapii USK 1

Zespół lekarzy radioterapeutów Zakładu Radioterapii USK1 w Lublinie

Zespół lekarzy radioterapeutów:

Dr n. med. Aleksandra Kozłowska – kierownik Zakładu Radioterapii USK1

Lek. med. Joanna Grabik – Jaworska – zastępca kierownika

Lek. med. Marlena Mital – Makuch – zastępca kierownika

Lek. med. Dagmara Nycz – Bedońska

Lek. med. Justyna Kucharska

Lek. med. Adam Makuch

Dr n. med. Piotr Kozłowski

Zespół fizyków medycznych:

mgr fiz. Marta Wachowicz – specjalista fizyki medycznej, kierownik Pracowni Fizycznej

mgr fiz. Natalia Leśniak  – specjalista fizyki medycznej
mgr fiz. Piotr Leśniak – specjalista fizyki medycznej
mgr fiz. Dariusz Garmol – specjalista fizyki medycznej
mgr fiz. Maria Piziorska – specjalista fizyki medycznej
mgr fiz. Lidia Jaroszewska – w trakcie specjalizacji (tuż przed egzaminem specjalizacyjnym)
mgr fiz. Karolina Rams
mgr fiz. Aleksander Wawrzyńczak

Zespół techników elektroradiologii:

Artur Dzikowski – kierownik

Michał Gałek

Arkadiusz Szadura

Monika Mendyk

Edyta Tomczyk

Michał Pieczywek

Adam Jaroszewski

Małgorzata Dzikowska

Jagoda Deszczak

Joanna Królik

Pielęgniarki zatrudnione w Zakładzie Radioterapii USK1:

Renata Jezierska

Agata Padewska

Katarzyna Wzorek

Sekretarki i rejestratorki:

Iwona Kulka

Justyna Kosyl

Marzena Kochaniec

Aneta Drążewska