Pacjenci i Pacjentki z podejrzeniem choroby nowotworowej lub ze wstępną diagnozą, zanim rozpoczną leczenie w odpowiedniej jednostce USK 1, najpierw powinni odbyć konsultację specjalistyczną we właściwej poradni

1. Poradnia Onkologiczna USK 1.

Poradnia Onkologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie mieści się przy ulicy Radziwiłłowskiej 13, pacjenci przyjmowani są w ramach ubezpieczenia bez skierowania, realizując diagnostykę onkologiczną oraz świadczenia pierwszorazowe. W Poradni Onkologicznej realizowana jest szybka ścieżka onkologiczna.

Zapisy do poradni:

 •     telefonicznie: 81 531-81-12 (w godzinach 9:00-13:30)
 •     osobiście: ul. Radziwiłłowska 13
 •     e-mail: rejestracjaonkologia@usk1.pl (w przypadku wybrania tego sposobu kontaktu, prosimy o podanie imienia i nazwiska, PESELU, nr tel. kontaktowego, nr-u karty DiLO oraz krótkiego opisu problemu zdrowotnego).


Na wizytę w poradni należy zabrać:

 • dowód tożsamości
 • „zieloną kartę”, czyli kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), jeśli była wystawiana ( w przypadku kart DiLO wystawionych przez lekarza rodzinnego prosimy o karty DiLO na etapie skierowania na diagnostykę wstępna lub pogłębioną w poradni onkologicznej)
 • wynik histopatologiczny z biopsji lub po operacji, jeśli zostało postawione rozpoznanie onkologiczne
 • dokumenty związane z dotychczasowym leczeniem onkologicznym, przebytymi operacjami, stosowaną chemioterapią i radioterapią
 • dokumenty związane ze stanem zdrowia, np. karty wypisowe ze szpitala, konsultacje specjalistów, informacje od lekarza rodzinnego na temat ew. chorób współistniejących i ich leczenia
 • listę przyjmowanych obecnie leków.


W poradni onkologicznej przyjmują lekarze specjaliści chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej oraz radioterapii (w przypadku radioterapii jest oddzielna rejestracja prowadzona przez Zakład Radioterapii), po wstępnej rozmowie z pracownikiem rejestracji Pacjent jest kwalifikowany do lekarza właściwej specjalizacji.

2. Poradnia Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Złośliwych Narządu Płciowego USK 1.

Pacjentki z podejrzeniem lub diagnozą ginekologicznej choroby nowotworowej mogą zgłaszać się do poradni bez skierowania w każdy czwartek w godz. 9:00 – 12:00.

Pacjentka zgłasza się do rejestracji, znajdującej się na parterze, następnie, po założeniu karty, do wskazanego gabinetu lekarskiego.

Należy zabrać ze sobą: posiadane wyniki dotychczasowych badań, dokumentację medyczną z ewentualnych hospitalizacji lub kartę DiLO (jeśli już została założona).

Adres poradni: Lublin, ul. Staszica 14 a, tel. do rejestracji – 81 532-11-18 (w godz. 9:00 – 13:00).

3. Poradnia Hematologiczna USK 1.

 • Pacjent pierwszorazowy ze skierowaniem od lekarza rodzinnego zapisuje się na wizytę w Poradni Hematologicznej, podczas której lekarz hematolog zleca dodatkowe badania morfologiczne.

Kolejna konsultacja z wynikami badań, lekarz decyduję o ewentualnej kontrolnej wizycie w Poradni lub przekierowaniu pacjenta na Oddział w celu pogłębienia diagnostyki (trepanobiopsja, immunofenotyp, mielogram, cytogenetyka).

Pacjent otrzymuje wyniki badań od lekarza wykonującego diagnostykę i wraca ponownie do Poradni Hematologicznej (wizyty kontrolne), bądź rozpoczyna leczenie na Oddziale.

 • Pacjent pierwszorazowy ze skierowaniem i wynikami badań (morfologia, bądź badania obrazowe, hist.-pat.) wykonanymi wcześniej, w innych jednostkach – zapisuje się na wizytę w Poradni Hematologicznej, gdzie lekarz hematolog ocenia przedstawione wyniki badań i decyduje o ewentualnej kolejnej wizycie w Poradni lub przekierowaniu pacjenta na Oddział w celu pogłębienia diagnostyki ( trepanobiopsja, immunofenotyp, mielogram, cytogenetyka).
 • Rejestracja: 81 534-54-53 (w godz. 9:00 – 15:00)
 • e-mail: rejestracjahematologia@usk1.pl
 • Adres poradni: Lublin, ul. Staszica 11

4. Poradnia Chirurgii Ogólnej USK 1

5. Poradnia Dermatologiczna USK 1

 • Rejestracja: 81 534-22-88 (w godzinach pracy poradni)
 • e-mail: poradniadl@usk1.pl
 • Poradnia Diagnostyczno – Lecznicza:
  poniedziałek: 10:00 – 14:00
  środa: 10:00 – 18:00
  piątek: 10:00 – 14:00

6. Koordynatorzy onkologiczni w USK 1

Klinika Chirurgii Onkologicznej  oraz Oddział Onkologii Klinicznej, Chemioterapii i Radioterapii:

sekretariat kliniki
tel. 81 53-18-126
e-mail: chir_onko@usk1.pl

Poradnia Onkologiczna:
tel. 81 531 – 81 – 12
e-mail: rejestracjonkologia@usk1.pl

Oddział Dzienny Chemioterapii:
Sekretariat Oddziału
tel. 81-53-22-158
e-mail: chod@usk1.pl

Zakład Radioterapii:
Sekretariat Zakładu Radioterapii
tel. 81-53-181-43
e-mail: radioterapia@usk1.pl

Dział Obsługi Pacjenta Onkologii:

Urszula Kozicka
Kierownik
e-mail ukozicka@usk1.pl

Magdalena Pidek
Zastępca Kierownika
e-mail mpidek@usk1.pl
tel. 81-748-84-88