Klinika Chirurgii Onkologicznej w ramach swojej działalności wykonuje:

  • Kompleksowe skojarzone leczenie nowotworów jelita grubego i odbytnicy (Chemioterapia, radioterapia, chirurgia).
  • Operacyjne leczenie pierwotnych nowotworów otrzewnej oraz przerzutów do otrzewnej techniką cytoredukcji oraz chemioterapii dootrzewnowej w hipetermii –HIPEC.
   • leczenie nisko położonych guzów odbytnicy sposobem Koszarowskiego, tj. brzuszno-krzyżowe odjęcie odbytnicy
   • minimalnie inwazyjne procedury lecznicze umożliwiającej zachowanie zwieraczy odbytu. W przypadkach spełniających odpowiednie kryteria, miejscowe wycięcie guza przy użyciu rektoskopu operacyjnego, służy on do wykonywania  zabiegów leczniczych w przypadkach zmian przedrakowych oraz nowotworów inwazyjnych w obrębie odbytnicy i kanału odbytu
   • operacyjne leczenie pierwotnych nowotworów wątroby, zabiegi resekcji wątroby z powodu przerzutów innych nowotworów do wątroby oraz zabiegi paliatywne m.in. termoablacja guzów wątroby
   • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiple’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki
   • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne wycięcie żołądka  z rekonstrukcją przewodu pokarmowego jak i resekcje częściowe
   • operacje guzów stromalnych (GIST) przewodu pokarmowego
   • diagnostyka inwazyjna zmian patologicznych w zakresie jamy brzusznej, w tym laparoskopie zwiadowcze, biopsje węzłów chłonnych jamy brzusznej oraz operacje z zastosowaniem fluorescencji z zielenią indycyjaninową (ICG)
   • zabiegi paliatywne i odbarczające dla pacjentów w rozsianym procesem nowotworowym
   • operacje laparoskopowe jelita grubego i odbytnicy
   • zabiegi endoskopowe – kolonoskopie, polipektomie
   • operacje guzów pęcherzyka żółciowego oraz radykalizacja chirurgiczna po cholecystektomia i przypadkowym rozpoznania raka pęcherzyka żółciowego
   • zabiegi endoskopowe protezowania przełyku i rozszerzani przełyku
   • operacje tarczycy
   • wszczepianie portów naczyniowych
  • Nowotwory piersi:
   • leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne
   • amputacja piersi
   • rekonstrukcja piersi
   • kwadrantektomia
   • tumorektomia
   • biopsja mammotomiczna
   • biopsja węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi

Programy lekoweOddział Onkologii Klinicznej:

 • Leczenie zaawansowanego raka przełyku i żołądka
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
 • Leczenie chorych na raka piersi
 • Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki
 • Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego
 • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
 • Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej
 • Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu
 • Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cempilimabem
 • Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym

W USK Nr 1 realizowana jest kompleksowa chemioterapia – leczenie w trybie jednodniowym oraz w ramach hospitalizacji – Oddział Onkologii Klinicznej oraz radioterapiaZakład Radioterapii.

Ponadto w USK Nr 1 leczymy następujące nowotwory:

 • dolnego odcinka przewodu pokarmowego: rak okrężnicy, rak odbytnicy, polipy jelita grubego, guzy śródścienne (podśluzówkowe, podnabłonkowe, zrębowe GIST) jelit. – Klinika Chirurgii Onkologicznej, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
 • trzustki, dróg żółciowych i wątroby: rak trzustki, nowotwory torbielowate trzustki (IPMN, MCN, SCN, SPN), nowotwory endokrynne trzustki (wyspiak, insulinoma, NET, NEC), polipy pęcherzyka żółciowego, rak pęcherzyka żółciowego, gruczolak brodawki Vatera, rak brodawki Vatera, rak przewodów żółciowych, rak wątroby, przerzuty do wątroby. – Klinika Chirurgii Onkologicznej, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
 • tarczycy, przytarczyc i nadnerczy: wole guzkowe tarczycy, rak tarczycy, gruczolak przytarczyc, gruczolak nadnerczy. – Klinika Chirurgii Onkologicznej
 • nowotwory piersi: leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne, amputacja piersi, rekonstrukcja piersi, kwadrantektomia, tumorektomia, biopsja mammotomiczna, biopsja węzła, wartowniczego (SLNB) w raku piersi.
 • jajnika, trzonu macicy (endometrium), szyjki macicy, rak sromu, – Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
 • nowotwory mieloidalne: ostre białaczki szpikowe, przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, mielofibroza, zespoły hipereozynofilowe, mastocytoza, zespoły mielodysplastyczne – Klinika Hematoloonkologii i Transplantacji Szpiku
 • nowotwory układu chłonnego: ostre białaczki i chłoniaki limfoblastyczne, przewlekłe białaczki limfocytowe, chłoniaki nie-Hodgkina, chłoniak Hodgkina, szpiczak plazmocytowy, makrogloglublinemia Waldenstroma, amyloidoza łańcuchów lekkich, zespół POEMS; chłoniaki wysoce agresywne z komórek B, pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego, pierwotne choniaki śródpiersia, pierwotne chłoniaki skóry, chłoniaki anaplastyczne – Klinika Hematoloonkologii i Transplantacji Szpiku
 • rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, czerniak, pierwotne chłoniaki skórneKlinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej
 • leczenie operacyjne u chorych na czerniaka skóry i nieczerniakowe nowotwory skóry (min. rak podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy, rak Merkla)Klinika Chirurgii Onkologicznej :
  • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach
  • biopsja węzła chłonnego wartowniczego
  • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
  • radykalna limfadenektomia pachowa;
  • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
  • leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych,
  • zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej – płaty i przeszczepy skóry.