Kontakty do Sekretariatów ONKO-jednostek i koordynatorów onkologicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie:

Klinika Chirurgii Onkologicznej  oraz Oddział Onkologii Klinicznej, Chemioterapii i Radioterapii:
Sekretariat Kliniki
tel. 81 531-81-26
e-mail: chir_onko@usk1.pl

Poradnia Onkologiczna:

 • telefonicznie: 81 531-81-12
 • e-mail: rejestracjaonkologia@usk1.pl (w przypadku wybrania tego sposobu kontaktu, prosimy o podanie imienia i nazwiska, PESELU, nr tel. kontaktowego, nr-u karty DiLO oraz krótkiego opisu problemu zdrowotnego).
 • osobiście: ul. Radziwiłłowska 13 (parter)

Oddział Dzienny Chemioterapii:
Sekretariat Oddziału
tel. 81 532-21-58
e-mail: chod@usk1.pl

Zakład Radioterapii:
Sekretariat Zakładu Radioterapii
tel. 81 531-81-43
e-mail: radioterapia@usk1.pl

Dział Obsługi Pacjenta Onkologii:
Urszula Kozicka
Kierownik
e-mail ukozicka@usk1.pl

Magdalena Pidek
Zastępca Kierownika
e-mail mpidek@usk1.pl
tel. 81 748-84-88

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego:

 • Sekretariat Kliniki: tel. 81 532-41-27 (w godz. 7:30-15:00)
 • Koordynatorka onkologiczna: Izabela Maj (w godz. 7:30-15:00) / tel. 81 748-84-89 / e-mail: izamaj@usk1.pl

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku:

 • Sekretariat Kliniki: tel. 81 534-54-68 (w godz. 7:30-15:00)
 • Koordynatorka onkologiczna: Karolina Kowalska (w godz. 7:30-14:00) / tel. 81 534-54-68 / e-mail: kkowalska@usk1.pl

Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii:

 • Sekretariat Kliniki tel. 81 532-78-47 (w godz. 7:30-15:00)
 • Koordynatorka onkologiczna: Patrycja Ciołek / tel. 81 532-42-84 / (w godz. 7:30-15:00) / e-mail: pciolek@usk1.pl

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej:

 • Sekretariat Kliniki tel. 81 532-84-15 (w godz. 7:30-15:00)

Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej:

 • Sekretariat Kliniki tel. 81 532-38-51


Rejestracja do poszczególnych poradni USK Nr 1 (m.in. Poradnia Hematoonkologiczna, Transplantacji Szpiku, Diagnostyczno – Lecznicza, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczna, Dermatologiczna): https://spsk1.lublin.pl/poradnie


Redakcja strony ONKOSTREFA USK 1 – rzecznik prasowy USK Nr 1 w Lublinie:
Anna Guzowska / e-mail: rzecznik@usk1.pl

W sprawie udostępnienia lub publikacji treści (w całości lub w części) zawartych w serwisie ONKOSTREFA USK 1 prosimy o kontakt na powyżej wskazany adres e-mail.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH