Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie w ramach leczenia pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi wykonuje zabiegi:

  • Chirurgiczne wycięcie zmian nowotworowych skóry twarzy.
  • Chirurgiczne wycięcie zmian nowotworowych jamy ustnej.
  • Zabiegi resekcji struktur kostnych szczęki oraz żuchwy w przebiegu procesów nowotworowych oraz zmian martwiczych.  
  • Zabiegi rekonstrukcyjne ubytków kości oraz tkanek miękkich płatami lokalnymi oraz przeszczepami złożonymi, pobranymi z innych okolic ciała z wykorzystaniem zespoleń naczyniowych.
  • Zabiegi odtwórcze utraconych funkcji narządu żucia.

tel.: 81 532-38-51 – Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)