Poradnia Onkologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie mieści się przy ulicy Radziwiłłowskiej 13, pacjenci przyjmowani są w ramach ubezpieczenia bez skierowania, realizując diagnostykę onkologiczną oraz świadczenia pierwszorazowe.

W Poradni Onkologicznej realizowana jest szybka ścieżka onkologiczna.

W poradni onkologicznej przyjmują lekarze specjaliści chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej oraz radioterapii (w przypadku radioterapii jest oddzielna rejestracja prowadzona przez Zakład Radioterapii)

  •     telefonicznie: 81 531-81-12 (w godzinach 9:00-13:30)
  •     osobiście: ul. Radziwiłłowska 13
  •     e-mail: rejestracjaonkologia@usk1.pl (w przypadku wybrania tego sposobu kontaktu, prosimy o podanie imienia i nazwiska, PESELU, nr tel. kontaktowego, nr-u karty DiLO oraz krótkiego opisu problemu zdrowotnego).

  • dowód tożsamości
  • „zieloną kartę”, czyli kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), jeśli była wystawiana ( w przypadku kart DiLO wystawionych przez lekarza rodzinnego prosimy o karty DiLO na etapie skierowanie na diagnostykę wstępna lub pogłębioną w poradni onkologicznej)
  • wynik histopatologiczny z biopsji lub po operacji, jeśli zostało postawione rozpoznanie onkologiczne
  • dokumenty związane z dotychczasowym leczeniem onkologicznym, przebytymi operacjami, stosowaną chemioterapią i radioterapią
  • dokumenty związane ze stanem zdrowia, np. karty wypisowe ze szpitala, konsultacje specjalistów, informacje od lekarza rodzinnego na temat ew. chorób współistniejących i ich leczenia
  • listę przyjmowanych obecnie leków.