W Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prowadzimy kompleksową diagnostykę oraz nowoczesne leczenie chorych na nowotwory hematologiczne.

W terapii nowotworów hematologicznych, stosujemy wszystkie refundowane i dostępne w Polsce terapie, w tym pełen zakres leków z katalogu chemioterapii, programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia, leków stosowanych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL), terapii wczesnego dostępu oraz badań klinicznych. Wykonujemy transplantacje komórek krwiotwórczych autologiczne oraz allogeniczne od dawców rodzinnych. W zakresie wykonywania transplantacji haploidentycznych, allogenicznych od dawców niepsokrewnionych oraz terapii CAR-T współpracujemy z innymi ośrodkami transplantacyjnymi.

Zespół hematoonkologii SPSK1
Zespół hematoonkologii USK1

nowotwory mieloidalne: ostre białaczki szpikowe, przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, mielofibroza, zespoły hipereozynofilowe, mastocytoza, zespoły mielodysplastyczne

nowotwory układu chłonnego: ostre białaczki i chłoniaki limfoblastyczne, przewlekłe białaczki limfocytowe, chłoniaki nie-Hodgkina, chłoniak Hodgkina, szpiczak plazmocytowy, makrogloglublinemia Waldenstroma, amyloidoza łańcuchów lekkich, zespół POEMS; chłoniaki wysoce agresywne z komórek B, pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego, pierwotne choniaki śródpiersia, pierwotne chłoniaki skóry, chłoniaki anaplastyczne

Przyjęcia planowe na hospitalizacje jedno- i wielodniowe odbywają się w Sekretariacie Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku na parterze, w godzinach 7:30-15:00; Tel.: 81 534-54-68

Zapisy do Poradni Hematologicznej i Transplantologicznej odbywają się pod numerem Tel.: 81 534-54-53 w godzinach 9:00-15:00. Poradnia znajduje się na ul.Staszica 11. Wymagane jest skierowanie lekarskie.

W Poradni Hematologicznej i Klinice Hematooonkologii i Transplantacji Szpiku realizowane są również świadczenia w ramach karty DILO (karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego).

Specjaliści:

prof. dr hab. n. med. Marek Hus

prof. dr hab. n. med. Maria Cioch

prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka

dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

dr n. med. Tomasz Gromek

dr n. med. Dorota Hawrylecka

lek. med. Martyna Podgajna-Mielnik

lek. med. Olga Czabak

dr n. med. Justyna Kozińska

lek. med. Magdalena Kozioł

lek. med. Daria Majowicz-Kostrzewa

dr n. med. Justyna Muzyka-Kasietczuk

dr n. med. Maria Soroka-Wojtaszko

dr n. med. Aneta Szudy-Szczyrek

dr n. med. Waldemar Tomczak

lek. med. Konrad Kostrzewa

dr n. med. Agnieszka Kowalik

lek. med. Halina Śpiewak

dr n. med. Małgorzata Wach

dr n. med. Aleksandra Majdan

Rezydenci:

dr n. med. Monika Kozłowiec

lek. med. Michał Mielnik

lek. med. Oliwia Bachanek- Mitura

lek. med. Emilia Migryt-Rogala

lek. med. Adrian Juda

lek. med. Anna Kokoć

lek. med. Anna Grzesiak

W ramach współpracy z Zakładami i Pracowniami USK1 oraz SPSK4 w Lublinie posiadamy dostęp do niezbędnych technik obrazowania (tomografia komputerowa (w tym WBLDCT), rezonans magnetyczny, scyntygrafia, badanie PET/CT), diagnostyki histopatologicznej, cytometrycznej, molekularnej, cytogenetycznej oraz szerokiego spektrum badań laboratoryjnych.

Współpracujemy z następującymi Towarzystwami Naukowymi i Grupami Badawczymi:

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT),

Polska Grupa Szpiczakowa (PGSz),

Polska Grupa Badawcza ds. Chłoniaków (Polish Lymphoma Research Group),

Polska Grupa ds. Białaczek Osób Dorosłych (PALG).