Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii działający w ramach Kliniki Chirurgii Onkologicznej prowadzi leczenie systemowe (chemioterapia, immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie) w zakresie nowotworów złośliwych, przede wszystkim: przewodu pokarmowego, piersi, narządu rodnego oraz skóry, w tym czerniaków. Stosowana przez nas terapia jest w pełni kompleksowa dzięki stałej i bezpośredniej współpracy z lekarzami chirurgami onkologicznymi i radioterapeutami, z którymi tworzymy zespoły wielodyscyplinarne kwalifikujące Pacjentów do optymalnego leczenia.

Leczenie onkologiczne prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:

 • kompleksowej chemioterapii – leczenie w trybie jednodniowym oraz w ramach hospitalizacji
 • Programów lekowych:
 • Leczenie zaawansowanego raka przełyku i żołądka
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
 • Leczenie chorych na raka piersi
 • Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki
 • Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego
 • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
 • Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej
 • Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu
 • Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cempilimabem
 • Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym

Dodatkowo pacjenci w naszym Ośrodku mogą być kwalifikowani do terapii w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych lub międzynarodowych programów rozszerzonego dostępu do preparatów aktualnie nieobjętych refundacją – w przypadku akceptacji indywidualnego wniosku przez producenta danego leku.

Dzięki ścisłej współpracy z Zakładem Radioterapii pacjenci Oddziału mają możliwość konsultacji radioterapeutycznej i udziału w konsyliach z obecnością specjalisty w tej dziedzinie. W Oddziale prowadzimy w przypadku wskazań również radioterapię i radiochemioterapię.

Pacjenci leczeni w naszym oddziale przebywają w salach 2-osobowych i jednej z sal 4-osobowych. Dysponujemy również izolatką dedykowaną przede wszystkim pacjentom wymagającym odosobnienia ze względu na zaburzenia odporności związane z działaniami niepożądanymi prowadzonej terapii.

Pomieszczenie dedykowane wlewom prowadzonym w trybie jednodniowym jest wyposażone w 6 nowych, wygodnych i dostosowanych do parametrów pacjenta stanowisk do podawania chemioterapii.

W naszym wyposażeniu posiadamy pompy infuzyjne, które zapewniają precyzyjne dawkowanie i ciągłość terapii cytostatykami dożylnymi.

W ramach współpracy z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej i Oddziałem Chirurgii Naczyniowej istnieje możliwość implantacji PORTu naczyniowego, czyli podskórnego, trwałego dostępu do żylnych naczyń krwionośnych zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę pacjentów, u których konieczne jest częste podawanie chemioterapii dożylnej.


Pacjenci Oddziału pozostają pod fachową opieką lekarską i pielęgniarską, jak również psychologiczną oraz żywieniową, a w przypadku wskazań – rehabilitanta.