Zespół Lekarzy - Klinikia Dermatologii
Zespół Lekarzy – Klinikia Dermatologii

Diagnostyka prowadzona w ramach Kliniki i Poradni Dermatologicznej umożliwia kompleksowe postępowanie – wczesne rozpoznanie nowotworów skóry przy pomocy dermoskopii, a także ich dalsze leczenie w ramach tej samej placówki. Prowadzone programy lekowe NFZ umożliwiają także wdrażanie nowoczesnych terapii u Pacjentów z zaawansowanymi rakami podstawnokomórkowymi i chłoniakami T-komórkowymi.

  • rak podstawnokomórkowy
  • rak kolczystokomórkowy
  • czerniak
  • pierwotne chłoniaki skórne

– w pracowni dermatochirurgii wykonywane są zabiegi biopsji wycinających podejrzanych onkologicznie zmian skórnych

– terapia fotodynamiczna umożliwia leczenie stanów przednowotworowych, a także niektórych powierzchownych postaci raków podstawnokomórkowych

– laseroterapia stosowana jest w terapii łagodnych zmian nowotworowych

– program lekowy NFZ – leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

– program lekowy NFZ – leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe beksarotenem

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska – kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, konsultuje trudne przypadki, nadzoruje i koordynuje pracę zespołu, monitoruje Pacjentów leczonych w ramach programów lekowych NFZ

Dr hab. n. med. Joanna Bartosińska – specjalista dermatologii i wenerologii, zajmuje się leczeniem stanów przednowotworowych (m.in. rogowacenia słonecznego) przy pomocy terapii fotodynamicznej

Dr n. med. Agnieszka Gerkowicz – specjalista dermatologii i wenerologii, zajmuje się diagnostyką wideodermoskopową podejrzanych onkologicznie zmian skórnych, wykonuje zabiegi z zakresu dermatochirurgii, a także prowadzi leczenie chłoniaków skóry w ramach programu lekowego NFZ

Dr n. med. Mieczysław Jazienicki – specjalista chirurgii onkologicznej, pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej współpracujący z Kliniką Dermatologii, zajmuje się zabiegami z zakresu dermatochirurgii

Dr n. med. Anna Michalak-Stoma – specjalista dermatologii i wenerologii, zajmuje się diagnostyką wideodermoskopową podejrzanych onkologicznie zmian skórnych, a w uzasadnionych przypadkach wykonuje badanie mapowania znamion

Lek. Marta Niewiedzioł – specjalista dermatologii i wenerologii, zajmuje się leczeniem stanów przednowotworowych (m.in. rogowacenia słonecznego) przy pomocy terapii fotodynamicznej i łagodnych zmian nowotworowych laserem CO2, a także prowadzi leczenia pacjentów z nieoperacyjnym rakiem podstawnokomórkowym w ramach programu lekowego NFZ wismodegibem

Dr n. med. Beata Polkowska-Pruszyńska – specjalista dermatologii i wenerologii, prowadzi diagnostykę dermoskopową znamion i wykonuje zabiegi z zakresu dermatochirurgii

Ponadto każdy Pacjent, który zgłosi się do Poradni Dermatologicznej przy ul. Staszica 14 może poddać się badaniu dermoskopowemu znamion, które wykonuje każdy lekarz w naszym Zespole.

  • Aby rozpocząć leczenie wszystkich ww. schorzeń onkologicznych w Poradni Dermatologicznej Pacjent musi posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego.
  • Pacjent nie musi wykonywać wcześniej żadnych badań.
  • W przypadku raków skóry w Poradni wykonywane jest badanie dermoskopowe lub wideodermoskopowe. Gdy obraz dermoskopowy wskazuje na nowotworowy charakter zmiany skórnej, Pacjent jest kierowany na zabieg biopsji wycinającej umożliwiającej patomorfologiczną weryfikację wstępnego rozpoznania i postawienie diagnozy. Ponadto na podstawie tego badania lekarz prowadzący ustala dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
  • Szczególnym nadzorem dermoskopowym i wideodermoskopowym objęci są Pacjenci w stanach obniżonej odporności (m.in. w trakcie leczenia onkologicznego, po przeszczepach).
  • W Klinice Dermatologii w ramach programu lekowego NFZ możliwe jest także leczenie inhibitorem szlaku sygnałowego Hedgehog, wismodegibem, niespełniających kryteriów leczenia chirurgicznego lub radioterapii zaawansowanych raków podstawnokomórkowych.
  • Gdy podejrzewany jest chłoniak skóry Pacjent kierowany jest do Kliniki Dermatologii gdzie pobierane są biopsje skóry do badania immunohistochemicznego umożliwiającego postawienie diagnozy i ustalanie dalszego postępowania. W Klinice Dermatologii prowadzony jest program lekowy NFZ umożliwiający leczenie beksarotenem Pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem skóry.