W Klinice Chirurgii Onkologicznej prowadzonej przez Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowskiego  leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii Klinicznej, Chemioterapii i Radioterapii oraz z Zakładem Radioterapii. Oddział również współpracuje z Zakładem Radiologii Lekarskiej, Zakładem Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej, Zakładem Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładną diagnostykę.

Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą: chirurg onkolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, a także psycholog i fizjoterapeuta, a badania obrazowe są konsultowane z radiologiem. Diagnostyka histo-patologiczna nowotworów omawiana jest z patologiem. Klinika posiada na swoim wyposażeniu mobilny akcelerator nowej generacji Mobetron i jest  jedynym ośrodkiem po prawej stronie Wisły wyposażonym w sprzęt do radioterapii śródoperacyjnej, która wpływa na skrócenie czasu trwania tradycyjnej radioterapii po operacji. Radioterapia śródoperacyjna jest najbardziej precyzyjna bo stosowana w czasie operacji, bezpośrednio w polu operacyjnym przez chirurga i radioterapeutę razem.

W Klinice Chirurgii Onkologicznej w USK1 przeprowadzono pierwszą w Polsce operację raka odbytnicy z wykorzystaniem radioterapii śródoperacyjnej, dzięki tej procedurze możemy obniżyć, a nawet zniwelować ryzyko nawrotu choroby u pacjenta. Prowadzona jest również radioterapia śródoperacyjna u chorych na raka trzustki oraz raka piersi.

Klinika Chirurgii Onkologicznej USK nr 1 w Lublinie jako jeden z nielicznych ośrodków w kraju spełniła warunki określone przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologiczneji w roku 2023 uzyskała Certyfikat jakości dla wykonywania zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC. Proces akredytacyjny trwał prawie 4 lata i zakończył się przyznaniem certyfikatów jakości 10 ośrodkom w Polsce. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Klinika wdrożyła tą metodę leczenia nowotworów powierzchni otrzewnej jako pierwszy (obok Gdańska) ośrodek w kraju już w roku 2010 i obecnie ma w tym zakresie bezdyskusyjnie największe doświadczenie w kraju, które opiera się na blisko 500 operacjach cytoredukcyjnych z HIPEC.

W Klinice prowadzone jest kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych piersi. Klinika wykonuje nowoczesną chirurgię raka piersi z preferencją leczenia oszczędzającego pierś, uzupełnioną o procedury radioterapii śródoperacyjnej i biopsję węzła wartowniczego.

Wykonywane są również zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem materiałów sztucznych (endoprotezy).

Celem doświadczonych chirurgów – onkologów jest uzyskanie nie tylko rzetelnej skuteczności, ale i najlepszego efektu estetycznego. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania jakości życia po leczeniu, w tym społecznego funkcjonowania.

Pacjentki podczas pobytu w Klinice mogą korzystać z fachowej rehabilitacji i pomocy psychologa.

Klinika Chirurgii Onkologicznej wdrożyła do praktyki klinicznej trzy unikalne w skali krajowej procedury diagnostyczno-lecznicze:
Radioterapia śródoperacyjna (ang. intraoperative radiotherapy; IORT) przy użyciu sytemu INTRABEAM PRS 500 u chorych na raka piersi i przewodu pokarmowego Urządzenia do IORT dają możliwość zmiany sposobu leczenia pacjentów leczonych z powodu nowotworów. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na korzyści wynikające z zastosowania IORT. Wiele z tych badań wykazało poprawę wyników leczenia od 20-50% w zaawansowanych i nawrotowych nowotworach w porównaniu z zastosowaniem konwencjonalnej radioterapii.

Konsylium - Klinika Chirurgii Onkologicznej Spsk1
Konsylium – Klinika Chirurgii Onkologicznej USK1
Poradnia Onkologiczna SPSK1 Radziwiłłowskiej 13
Poradnia Onkologiczna USK1 Radziwiłłowskiej 13

Laparoskopowa biopsja węzła chłonnego wartowniczego metodą izotopowo-barwnikową u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego Jest to technika minimalnie inwazyjna pozwalająca na ocenę potencjalnego szerzenia się nowotworu do węzłów chłonnych i innych narządów.
Miejscowe wycięcie nowotworów odbytnicy przy użyciu rektoskopu operacyjnego techniką TMT (ang. transanal microsurgical tumor resection)

Rektoskop operacyjny służy do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów leczniczych w przypadkach zmian przedrakowych oraz nowotworów inwazyjnych w obrębie odbytnicy i kanału odbytu. Ze względu na narastającą liczbę nowych zachorowań na raka jelita grubego (obecnie II-gie miejsce u obu płci w Polsce), wprowadzenie do praktyki klinicznej nowej minimalnie inwazyjnej procedury leczniczej umożliwiającej zachowanie zwieraczy odbytu, jest niezwykle potrzebne.

tel. 81 531-81-26 – Sekretariat Kliniki (7:30-15:05) wew. 926

tel. 81 531-81-21 – Lekarz Dyżurny

tel. 81 531-81-23 – Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 81 531-81-20 – Punkt Pielęgniarski

tel. 81 531-81-12 – Poradnia Onkologiczna