Klinika Chirurgii Ogólnej
Klinika Chirurgii Ogólnej

Profil działalności klinicznej:
 

chirurgia ogólna, chirurgia przełyku, chirurgia żołądka, chirurgia bariatryczna i metaboliczna (chirurgiczne leczenie otyłości patologicznej), chirurgia wątroby, trzustki i śledziony, chirurgia kolorektalna (jelita i odbytnicy), chirurgia proktologiczna (chorób odbytu), chirurgia endokrynologiczna, chirurgia przepuklin, chirurgia minimalne inwazyjna (laparoskopowa, torakoskopowa), endoskopia zabiegowa, diagnostyka czynnościowa przewodu pokarmowego.

Wysokie lokaty w rankingach Newsweeka – I miejsce w Polsce w terapii raka przełyku, II miejsce w Polsce w ocenie ośrodków chirurgicznych; Wprost – II miejsce w Polsce w terapii raka odbytnicy.

W dużej mierze leczenie operacyjne nowotworów w II Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego USK Nr1 w Lublinie wykonywane jest z dostępu minimalnie inwazyjnego dzięki wyposażeniu bloku operacyjnego w najnowocześniejszy sprzęt laparoskopowy ultrawysokiej rozdzielczości (4K) z możliwością obrazowania w podczerwieni, w zawężonym paśmie światła (NBI) czy obrazowania przestrzennego (3D) oraz w zaawansowane urządzenia elektrochirurgiczne bipolarne, ultradźwiękowe i hybrydowe. Wykorzystanie technik minimalnie inwazyjnych w rozległych zabiegach onkologicznych zmniejsza ból pooperacyjny oraz skraca okres powrotu do zdrowia i czas hospitalizacji. Niebawem odział kliniki zostanie przeniesiony do nowego budynku szpitala, co dodatkowo podniesie komfort opieki okołooperacyjnej.

Nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego: rak przełyku płaskonabłonkowy i gruczołowy, rak połączenia przełykowo-żołądkowego (wpustu), rak żołądka, polipy żołądka, guzy śródścienne (podśluzówkowe, podnabłonkowe, zrębowe, mięśniaki, GIST) przełyku i żołądka.

Leczenie nowotworów przełyku i żołądka prowadzone jest przez zespół chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego składający się ze specjalistów chirurgii ogólnej Dr Kamila Nurczyka, Dr Jacka Dziedzica i Dr hab. Tomasza Skoczylasa

Kwalifikacja do leczenia odbywa się w oparciu o wizytę i przygotowanie w specjalistycznej poradni przyklinicznej (ul. Staszica 14a, wtorki godz. 12:00-14:00).

W leczeniu nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są onkologiczne zabiegi resekcji przełyku z dostępu laparoskopowego i torakoskopowego oraz w technikach hybrydowych, całkowitej i prawie całkowitej resekcji żołądka z limfadenektomią D2 techniką laparoskopową i otwartą, zabiegi endoskopowej polipektomii, miejscowej resekcji ESD oraz klinowej resekcji żołądka.

Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego: rak okrężnicy, rak odbytnicy, polipy jelita grubego, guzy śródścienne (podśluzówkowe, podnabłonkowe, zrębowe GIST) jelit.

Leczenie nowotworów jelit prowadzone jest przez zespół chirurgii kolorektalnej składający się ze specjalistów chirurgii ogólnej Dr Aleksandra Ciechańskiego, Dr Michała Mireckiego i Dr Jana Śnieżyńskiego.

Kwalifikacja do leczenia odbywa się w oparciu o wizytę i przygotowanie w specjalistycznej poradni przyklinicznej (ul. Staszica 14a, środy godz. 12:00-14:00).

W leczeniu nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są zabiegi onkologiczne techniką laparoskopową i otwartą: przednia i przednia niska resekcji odbytnicy, brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy (operacja Hartmanna), hemikolektomia prawo i lewostronna, resekcja esicy, kolektomia, proktokolektomia, kolostomia, przezodbytowe resekcja guza odbytnicy (TEM), zabiegi endoskopowej polipektomii, miejscowej resekcji ESD oraz odcinkowej resekcji jelita.

Nowotwory trzustki, dróg żółciowych i wątroby: rak trzustki, nowotwory torbielowate trzustki (IPMN, MCN, SCN, SPN), nowotwory endokrynne trzustki (wyspiak, insulinoma, NET, NEC), polipy pęcherzyka żółciowego, rak pęcherzyka żółciowego, gruczolak brodawki Vatera, rak brodawki Vatera, rak przewodów żółciowych, rak wątroby, przerzuty do wątroby.

Leczenie nowotworów trzustki, dróg żółciowych i wątroby prowadzone jest przez zespół chirurgii pankreatohapatobiliarnej składający się ze specjalistów chirurgii ogólnej Dr Michała Soleckiego, Dr Justynę Wyroślak-Najs i Dr Michała Rabana.

Kwalifikacja do leczenia odbywa się w oparciu o wizytę i przygotowanie w specjalistycznej poradni przyklinicznej (ul. Staszica 14a, poniedziałki godz. 12:00-14:00).

W leczeniu nowotworów trzustki, dróg żółciowych i wątroby wykonywane są zabiegi onkologiczne techniką laparoskopową i otwartą: pankreatoduodenektomia sp. Whipple’a, obwodowa resekcji trzustki, pankreatektomia całkowita, zespolenia przewodowo-jelitowe i żołądkowo-jelitowe, endoskopowe protezowanie dróg żółciowych, przezskórny drenaż dróg żółciowych, cholecystektomia, anatomiczne i nieanatomiczne resekcje wątroby.

Nowotwory tarczycy, przytarczyc i nadnerczy: wole guzkowe tarczycy, rak tarczycy, gruczolak przytarczyc, gruczolak nadnerczy.

Leczenie nowotworów tarczycy, przytarczyc i nadnerczy prowadzone jest przez zespół chirurgii endokrynologicznej składający się ze specjalistów chirurgii ogólnej Dr Wioletty Masiak-Segit, Dr Magdaleny Rejmak i Dr Bartosza Wilczyńskiego.

Kwalifikacja do leczenia odbywa się w oparciu o wizytę i przygotowanie w specjalistycznej poradni przyklinicznej (ul. Staszica 14a, czwartki godz. 12:00-14:00).

W leczeniu nowotworów trzustki, dróg żółciowych i wątroby wykonywane są zabiegi onkologiczne techniką laparoskopową i otwartą: adrenalektomia, tyroidektomia (strumektomia), paratyroidektomia.

Za pośrednictwem poradni chorzy z rozpoznaną chorobą nowotworową mają możliwość uzupełnienia diagnostyki w oparciu o kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) umożliwiającą wykonanie potrzebnych badań (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) w trybie przyspieszonym oraz ustalenie ścieżki leczenia w oparciu o wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny (konsylium) składający się z onkologa klinicznego, radioterapeuty i chirurga.

Lekarze specjaliści:
Prof. Tomasz Skoczylas

Prof. Grzegorz Wallner

Dr n. med. Aleksander Ciechański

Dr n. med. Michał Solecki

Dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs

Lek. med. Jacek Dziedzic

Lek. med. Michał Mirecki

Lek. med. Kamil Nurczyk

Lek. med. Michał Kufel

Rezydenci:
Lek. med. Norbert Nowak

Lek. med. Michał Raban

Lek. med. Magdalena Rejmak

Lek. med. Jan Śnieżyński

Lek. med. Bartosz Wilczyński

Lek. med. Joanna Haczewska

Lek. med. Tomasz Orczykowski

Lek. med. Albert Wnuczek

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzena Janczaruk

tel.: 81 532-41-27 – Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)

tel./fax: 81 532-88-10 – Sekretariat Kliniki

tel.: 81 534-05-01 – Gabinet Lekarski Oddziału Męskiego A

tel.: 81 534-97-98 – Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Męskiego A

tel.: 81 534-97-70 – Gabinet Lekarski Oddziału Kobiecego B

tel.: 81 534-97-71 – Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Kobiecego B