Oddział Dzienny Chemioterapii stanowi jeden z istotnych elementów kompleksowego leczenia onkologicznego w USK-1.

Dzięki ścisłej współpracy z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, Kliniką Ginekologii Onkologicznej oraz Kliniką Chirurgii Ogólnej, jak również aktywnemu uczestnictwu lekarzy Oddziału Dziennego Chemioterapii w zespołach wielodyscyplinarnych na terenie USK-1, zapewnia kompleksowe, optymalne planowanie leczenia przeciwnowotworowego.

Główny profil leczenia w Oddziale stanowi rak jelita grubego, rak piersi, rak przełyku, rak żołądka, rak trzustki oraz nowotwory ginekologiczne (rak jajnika, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak sromu). W mniejszym zakresie terapii systemowej poddawani są także chorzy na raka pęcherza moczowego, guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, raka gruczołu krokowego i raka płuca.

Oddział umożliwia leczenie w trybie ambulatoryjnym pacjentów, którzy nie mają przeciwskazań do takiego trybu leczenia i mogą w dniu leczenia wrócić do swoich domów.

Dzięki wykorzystaniu infuzorów – prostej budowy urządzeń medycznych służących do podawania leków we wlewach ciągłych, chorzy w ramach Oddziału Dziennego mogą realizować terapie trwające kilka dni bez konieczności pobytu w Oddziale stacjonarnym.

W ramach stałej współpracy z Zakładem Radioterapii USK1 w Oddziale realizowane są procedury ambulatoryjnej radiochemioterapii nowotworów ginekologicznych, raka odbytnicy, raka żołądka, nowotworów głowy i szyi oraz raka płuca.

Leczenie onkologiczne prowadzone jest w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie kompleksowej chemioterapii – leczenie w trybie jednodniowym.

Personel lekarski Oddziału Chemioterapii Dziennej:

Specjaliści:

lek. Monika Lewicka – Kierownik Oddziału

dr n. med. Bogumiła Ciseł – specjalista onkologii klinicznej

lek. Agnieszka Pikuła – specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

lek. Elwira Wysokińska-Drożdż– specjalista onkologii klinicznej

Rezydenci:

lek. Justyna Guz

lek. Agata Kiszczyńska

dr n. med. Zuzanna Pelc

lek. Joanna Smoła