logo standard

Onkostrefa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie jest podmiotem leczniczym o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego, a w niektórych zakresach swojej działalności (jak hematoonkologia, transplantologia szpiku) – dla Polski Wschodniej. W skali województwa lubelskiego to drugi (po Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej) podmiot zajmujący się – na tak dużą skalę – opieką nad pacjentami onkologicznymi. W zakresach onkologicznych w 2022 r hospitalizowano w USK 1 ponad 13 tys. osób – to o ponad 1000 więcej niż w 2021 r.

Z uwagi na stały wzrost liczby chorych, potrzebujących leczenia onkologicznego, USK Nr 1 w Lublinie postanowił uruchomić osobną stronę internetową, dedykowaną tej grupie pacjentów: www.onkostrefa.lublin.pl Ma ona na celu skonsolidowanie informacji dotyczących jednostek i procedur medycznych z zakresu onkologii, chcemy pokazać to, w jaki sposób i gdzie leczymy pacjentów z chorobą nowotworową, zamierzamy prezentować lekarzy – ekspertów z USK 1, by przybliżyć konkretne osoby, które pomagają chorym zgłaszającym się do naszego Szpitala. Będziemy opowiadać o historiach pacjentów, którzy zwycięsko wyszli z pojedynku z groźnym przeciwnikiem, którym jest rak. Serwis w jednym miejscu pomieści zarówno informacje i artykuły, jak również porady eksperckie, dane kontaktowe do poszczególnych jednostek USK 1, które na co dzień udzielają pomocy tej grupie chorych.

Kliniki, w skład których wchodzą oddziały szpitalne, realizujące procedury onkologiczne w USK Nr 1:

  • Klinika Chirurgii Onkologicznej
  • II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
  • I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
  • Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
  • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej

Powyżej wymienione jednostki wspierane są przez specjalistyczne zaplecze diagnostyczne, w skład którego wchodzą:

  • zakłady (m.in. Zakład Radioterapii, Zakład Radiologii Lekarskiej, Zakład Diagnostyki Zabiegowej, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej),
  • pracownie (m.in. Patomorfologii, Cytometrii i Cytomorfologii, Diagnostyki Obrazowej),
  • laboratoria diagnostyczne (m.in. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Molekularnej, funkcjonujący w ramach Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Bank Komórek Krwiotwórczych oraz Dział Krwiolecznictwa z Bankiem Krwi i z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej).

Leczenie onkologiczne wymaga podejścia holistycznego i współpracy wielu specjalistów. Należy pamiętać o odbywających się konsyliach, konsultacjach specjalistycznych w tych dziedzinach, które są niezbędne z uwagi na inne schorzenia i stan pacjenta. Onkolodzy często korzystają z pomocy lekarzy z Kliniki Chorób Wewnętrznych, którzy wykonują chorym echo serca i inne badania. Nieocenione jest wsparcie zespołu anestezjologów, związane z kwalifikacją do zabiegów i ustawianiem żywieniowym pacjentów przed zabiegami. Pracujący w USK 1 radiolodzy sprawnie wykonują opisy badań pod konkretne zabiegi wykonywane w Klinikach o profilu onkologicznym. Poza lekarzami, na każdym z Oddziałów pracują wykwalifikowane pielęgniarki, które pełnią ważną rolę w organizacji opieki onkologicznej w poszczególnych jednostkach. Pacjentów wspierają również psycholodzy, gdy zaistnieje taka potrzeba również psychiatrzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, dietetycy. W organizacji i przebiegu procesu leczenia ważną rolę pełni także personel administracyjny – sekretarki Klinik, koordynatorzy onkologiczni, rejestratorki, asystentki – osoby te stale współpracują z personelem medycznym, zajmują się kompletowaniem dokumentacji medycznej, informowaniem chorych o terminach, a niejednokrotnie są pierwszym ogniwem kontaktu pacjenta z naszym Szpitalem.


Szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dziedzinie hematoonkologii, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej oraz radioterapii onkologicznej, ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny, w ramach stacjonarnej opieki onkologicznej.